פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (חמישי) לבית משפט המחוזי בירושלים את תגובתה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו ונוני מוזס הנאשמים בתיקי האלפים לגילוי ראיות חסויות. בתגובתה הבהירה הפרקליטות כי היא מתנגדת לבקשה היות והעקרונות שהנחו אותה בבחינת החומר שנאסף ובהוצאת תעודות החיסיון הם ש"הראיות החסויות אינן כאלה שיש בהן כדי לסייע להגנת הנאשמים, ובוודאי אינן ראיות החיוניות להגנתם".

תעודות החיסיון שהוצאו נוגעות לחומר מצומצם ביותר ביחס למכלול חומר החקירה הקיים בשלוש הפרשות שבתיק, והחומר שלגביו הוצא החיסיון מצוי ברובו בפריפריה של הרלוונטיות לאישומים". עוד נכתב כי "מובן מאליו, כי תעודות החיסיון מוצאות לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים שונים כמו הבטחת שלומם של עדים בתיק ושל אחרים. משכך, כעולה מתגובת הפרקליטות, אין הצדקה להסרת החיסיון ודינן של העתירות להידחות".

אביחי מנדלבליט באירוע של הסנגוריה הצבאית

כזכור, בספטמבר השנה הגישו פרקליטי ראש הממשלה בקשה לבית המשפט על מנת שיורה לפרקליטות להעביר לידיהם חומרי חקירה חסרים בתיקי נתניהו. בין היתר ביקשו הפרקליטים לקבל לידיהם חוות דעת של משרד המשפטים ומשרד התקשרות שקבעו שלא נפל כל פעם בהחלטת ראש הממשלה בעניינה של קבוצת בזק טרם הסדר ניגדו העניינים. לדברי הסנגורים מדובר בלא פחות מראיה מזכה בתיק 4000. לטענתם, חוות דעת אלו לא נבחנו על ידי המשטרה והפרקליטות בטרם הגשת כתב האישום. 

עוד טוענים הסנגורים כי המשטרה ביצעה פעולות חקירה נגד ראש ממשלה ללא אישור היועמ"ש ובניגוד לחוק יסוד הממשלה בתיק 2000. לדבריהם, המשטרה החלה בפעולות חקירה כבר בחודש מרץ 2016 אך קיבלה את אישור היועמ"ש רק ביולי אותה שנה, 4 חודשים לאחר מכן. 

הסנגורים ממשיכים ומסבירים כי שימוש פסול בקלטות ארי הרו מהווה בסיס לפסילת תיק 2000 וזאת משום שתפיסת הטלפון הנייד של ארי הרו, התבצעה במסגרת חקירה שאינה קשורה לראש הממשלה, באופן לא חוקי וללא צו, בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בעניין אוריך וגולן, משום שהקלטות ארי הרו התגלו במקרה במסגרת חקירה שלא קשורה לראש הממשלה, משום כשהמשטרה גילתה את ההקלטות היא ניסתה "להלבין" את החדירה הלא חוקית לנייד של ארי הרו והוציאה צווי חיפוש בדיעבד ולאחר מכן כשהמשטרה התבקשה להסביר כיצד גילו את ההקלטות נטען שאין לכך תיעוד.

באשר לתיק 1000, על פי כתבה של דנה וייס בינואר 2019, נטען שניתן אישור למשטרה לעקוב אחר יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, וכי בזכות מעקבים אלו חלה התקדמות משמעותית בחקירת "תיק 1000", אלא שלדבריהם לא נמצאו לכך כל אסמכתאות ואף המשטרה מודה שאין בידיה שום תיעוד לאישור לעקוב אחרי יאיר נתניהו.

במקביל הגישו גם צוות ההגנה של שאול ואיריס אלוביץ', עורכי הדין ז'ק חן, מיכל רוזן עוזר, נעה פירר ותאיר בן שושן, בקשה לקבל חומרי חקירה, בעיקר את חומרי חקירה לגבי עדי המדינה ניר חפץ ושלמה פילבר. בתגובה לכך, מסר הפרקליטות כי התמלולים הם רק כלי עזר, בעוד שהחומר והקלטות נמצאות אצל צוות ההגנה כבר יותר משנה. 

צוות ההגנה של נוני מוזס, עורכי הדין נוית נגב, איריס ניב-סבאג, עוד" יאנה פוגל-סלוצניק ועו"ד אריל אילוז דרשו לקבל לידם את נסיבות תפיסת הקלטות בין מוזס לנתניהו בטלפון של ארי הרו וכן תיק החקירה של הארו שקדם לנושא הקלטות.