כתבים

טל לב רם

טל לב רם
הפרשן והכתב הצבאי של מעריב הפרשן והכתב הצבאי של מעריב